تورکیه نینگ صادرات حجمی آرتیب بارماقده

اوشبو مطلب نی تورکیه جمهوریتی تجارت وزیری بیلدیردی

1280367
تورکیه نینگ صادرات حجمی آرتیب بارماقده

تورکیه جمهوریتی تجارت وزیری رخسار پیکجان, اوتگن ییل نینگ سپتامبر آیی بیلن سالشتیریلگنده جاری ییلده خوددی شوو آی نینگ اوزیده تورکیه نینگ صادرات حجمی نینگ انچه آرتیب کیتگن لیگی نی بیلدیردی. 

پیکجان, شونده ی قیلیب تورکیه نینگ جاری ییل نینگ سپتامبر آییده 15 میلیارد 220 میلیون دالرلیک صادرات قیلگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی.

عینی دمده پیکجان, خوددی شوو آی نینگ اوزیده تورکیه نینگ واردات حجمی نینگ 0,15 فایز مقیاسیده توشیب کیتگن لیگی نی بیلدیررایکن, واردات رقمی نینگ 16 میلیارد 961 میلیون دالر دن عبارت بولگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

پیکجان, اوتگن ییل نینگ 9 آییده 52,5 میلیارد دالر بولگن تشقی تجارت کسری نینگ 16,4 میلیارد دالر گه توشیب کیتگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر