استانبول اینگ کوپ توریست کوتیب آلگن شهر بولدی

اوشبو توغریده راپور ترقه تیلدی

2105651
استانبول اینگ کوپ توریست کوتیب آلگن شهر بولدی
istanbul.jpg
istanbul.jpg
istanbul.jpg
istanbul.jpg

میلادی 2023- ییلده تورکیه نینگ استانبول شهری اینگ کوپ توریست کوتیب آلگن شهردن عبارت بولدی. 

لندن ده گی خلق ارا تدقیقات شرکتی دن عبارت یورومونیتور انترنشنل تامانیدن ترقه تیلگن راپورده, استانبول نینگ میلادی 2023- ییلده 20 میلیون 200 مینگ بین المللی توریست نی کوتیب آلیب بیرینچی اورین نی ایگلله گن لیگی معلوم قیلیندی. 

میلادی 2022- ییل بیلن سالیشتیریلگنده 2023- ییلده استانبول گه کیلگن توریست سانی نینگ 26 فایز گه آشگن لیگی انیقلندی.

استانبول نینگ هواسی, تاریخی جای لری, طعام لری, گوزه ل تنگه سی, تورک لرنینگ مهمان دوستلیگی و موزیم لرده گی تکنالوژی توریست لرنی اوزی گه تارتماقده. 

لندن شهری ایسه 18 میلیون 800 مینگ توریست بیلن راپورده ایکّینچی اورین نی ایگلله دی. 

لیستده اوچینچی اورین گه ایسه 16 میلیون 800 نفر توریست بیلن بیرلشگن عرب امیرلیک لری نینگ دبی شهری ایگه بولدی. علاقه لی ینگی لیکلر