تورکیه گه خاص بیر قول صنعتی محصولی حقیده قیسقه معلومات

اوشبو محصول تورکیه نینگ انقره ولایتی ناللی خان تومنی گه خاص

2078327
تورکیه گه خاص بیر قول صنعتی محصولی حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ پایتختی انقره ولایتی نینگ ناللی خان تومنی ایگنه دن فایده له نیلیب قول بیلن تیکیله دیگن اوزی گه خاص بیر محصول بیلن مشهور.  اوشبو قول صنعتی محصولی اوچ بُعدلیک بیر شکل گه ایگه.  خوددی شوو محصول ناللی خان رواجله نیش وقفی نینگ طلبی گه بناً میلادی 2018- ییلده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی. کوپینچه عیال لرنینگ باشیگه یامیله دیگن چادر لرنینگ بیزه تیلیشی اوچون استفاده ایتیله دیگن اوشبو قول صنعتی محصولی منطقه عیاللری تامانیدن قتتیق محنت بیلن تولید ایتیلماقده.  تاریخی ایپک یولیده اورین آلگن ناللی خانده اوتمیش ییللرده ایپک دن کینگ کولملی فایده له نیلرایکن, دستلب ایپک دن استفاده ایتیلیب تولید ایتیلگن اوشبو قول صنعتی محصولی وقت نینگ اوتیشی بیلن رواجلنگن.  اوشبو قول صنعتی محصولی نینگ قول و ماشین بیلن یویلیشی ممکن.  خوددی شوو محصول نینگ تولید ایتیلیشی اوچون طبیعی بویاقدن فایده له نیلماقده.  هیچ بیر شکلده قتتیق لشتیروچی ماده دن استفاده ایتیلمه یدی.  اوشبو قول صنعتی محصولیده کوپینچه میوه, یپراق و چیچک کبی موتیف لرگه اورین اجره تیله دی.  عینی دمده بال اریسی و کپلک سنگری حیوان موتیف لری و فرقلی هندسی موتیف لر گه هم اورین اجره تیلماقده.  بوندن تشقری ایش نی قیلگن کیشی نینگ خیال لری گه اویغون دیزاین لرنینگ هم موجود بولیشی ممکن محصولده. ناللی خان نینگ سمبولی گه ایله نیب قالگن اوشبو قول صنعتی محصولی اوزاق ییللردن بیری مذکور تومن خلقی نینگ عایدات منبع لریدن بیریگه ایلنگن وضعیتده. علاقه لی ینگی لیکلر