آلمان ده بیر بناده یانغین یوزبیردی

اوشبو یانغین نینگ آلمان نینگ دوسلدورف شهریده یوزبیرگن لیگی بیلدیریلدی

2140492
آلمان ده بیر بناده یانغین یوزبیردی

آلمان نینگ دوسلدورف شهریده بیر بناده یوزبیرگن یانغین عاقبتیده 3 کیشی حیاتینی یوقاتر ایکن 2 ته سی آغیر 16 کیشی یره لندی.

اطفائیه باشقرمه سی سوزچیسی تامانیدن بیریلگن بیاناتده،لیهت جاده سیده محلی وقت بیلن 02:25 ده بیر بنانینگ آست قواتیده گی دوکانده یوزبیرگن یانغین گه تیزده مداخله قیلینگن لیگی شونده ی بولیب یوزبیرگن پارتلش بیلن الولرنینگ بنانینگ اوست قواتلریگه سچره گن لیگی و بنانی ییره ب آلگن لیگی بیلدیریلدی.

مذکور بنانینگ قاشیده گی موترلرنینگ هم الو آلگن لیگی معلوم قیلینگن بیاناتده، بنانینگ تخلیه قیلینگن لیگی بیراق عاقبتده 3 کیشی نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگی قید ایتیلدی.

 بیاناتده 2 ته سی آغیر توپلم 16 کیشی نینگ تورلی شکلده یره لنگن لیگی افاده ایتیلدی.

پولیس باشقرمه سی اولگنلرنینگ کیملیکلری حقیده معلومات بیرمه دی، بیراق یانغین حقیده تیرگاو باشله تیلگن لیگینی بیلدیردی.  علاقه لی ینگی لیکلر