افغانستان ده سوو تاشقینلری طفیلی اونلب کیشی حیاتینی یوقاتدی

سونگگی اوچ کونده اولکه مقیاسیده گی 21 ولایتده سوو تاشقینلری یوزبیرگن لیگی بیلدیریلدی

2127573
افغانستان ده سوو تاشقینلری طفیلی اونلب کیشی حیاتینی یوقاتدی

افغانستان ده سونگگی 3 کونده یوزبیرگن سیللر عاقبتیده 33 کیشی حیاتینی یوقاتدی.

افغانستان اوتیش دوری حکومتی نینگ طبیعی آفتلر مسؤل دولت وزیرلیگی سوزچیسی ملا جانان سایق، مطبوعاتگه بیرگن بیاناتده، تلفات نینگ اینگ کوپ فراه، هرات، زابل و قندهار ولایتلریده یوزبیرگن لیگینی بیلدیردی.

سونگگی اوچ کونده اولکه مقیاسیده گی 21 ولایتده سوو تاشقینلری یوزبیرگن لیگینی معلوم قیلگن سایق عاقبتده 33 کیشی نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگینی 27 کیشی نینگ یره لنگن لیگینی ایتدی.

سایق، شونده ی بولیب 200 ته حیوان نینگ تلف بولگن لیگینی 600 دن آرتیق اوی – جای گه زیان ییتگن لیگینی ویا بوتونله ی ییقیلیب کیتگن لیگینی و 20 مینگ جریب زراعتی ییرگه زیان ییتگن لیگینی افاده ایتدی.

احتمالی سوو تاشقینلری طفیلی جان و مال تلفاتلری نینگ کوپه ییش احتمالی بارلیگینی قید ایتگن سایق یاردم گروهلری نینگ سفربر ایتیلگن لیگینی تیلگه آلدی.

افغانستان ده قیش فصلیده یاققن قارلرنینگ هوالر ایسّیشی، کوچلی یامغیرلر و آست قوریشلرنینگ ییترسیزلیگی طفیلی سوو تاقینلری خساره نینگ کوپه یشی گه سبب بولماقده.  

افغانستانده اوشبو سببلر طفیلی یوزلب کیشی حیاتینی یوقه تماقده.علاقه لی ینگی لیکلر