آسترالیاده کلیساده گیلرگه هجوم اویوشتیریلدی

آسترالیاده بیر کلیساده بیچاقلی هجوم اویوشتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

2127999
آسترالیاده کلیساده گیلرگه هجوم اویوشتیریلدی

آسترالیانینگ سدنی شهریده بیر کلیساده اویوشتیریلگن بیچاقلی هجوم عاقبتیده 4 کیشی یره لندی.

9 نیوز تامانیدن بیریلگن خبرده سدنی ده جایلشگن کریست دی گود شفیرد کلیساسیده بیچاقلی هجوم اویوشتیریلگن لیگی بیلدیریلدی.

کلیساده عبادت قیلینه یاتگن پیتده اویوشتیریلگن بیچاقلی هجوم عاقبتیده پاپ بیلن 3 کیشی نینگ یره لنگن لیگی معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر