سویس افغانستانلیک قاچقینلرگه خاص پاسپورت بیره دی

ایندی افغانستانلیکلر وطنسیز ایتیب حسابلنه دی و اولرگه یشیل پاسپورت بیریله دی

2029088
سویس افغانستانلیک قاچقینلرگه خاص پاسپورت بیره دی

سویس اولکه ده اقامت قیلووچی بیراق رسمی بیر حجتی بولمه گن و ایندی «دولتسیز» ایتیب حسابلنگن افغانستان تبعه لریگه خاص پاسپورت بیره دی.

سویس دولت کوچ کاتب لیگی (SEM) نینگ سوزچیسی دانیئیل بچ، اولکه ده اقامت قیلووچی بیراق رسمی بیر حجتی بولمه گن و ایندی «دولتسیز» ایتیب حسابلنگن افغانستان تبعه لریگه خاص بیر سویس پاسپورتی (یشیل پاسپورت) حقی بیره جکلرینی ایتدی.

بچ بو پاسپورت نی قولگه کیریتگن افغانستانلیکلرنینگ کوپلب اولکه گه سیاحت قیلیشلری نینگ ممکن ایکن لیگینی تیلگه آلدی.

کوچ کاتب لیگی اوشبو قرارنی جولای آییده افغانستانلیکلرنینگ اولکه لریدن حجت آلیشلری نینگ امکانسیز ایکن لیگینی و شونده ی بولیب «وطنسیز» ایتیب تن آلینیشلری کیره ک لیگینی حکم قیلگن بیر محکمه قراری نینگ آرتیدن باشلتگن بولدی.

اوشبو قرارگه 24 یشر فرید عبدالحق دیگن بیر کیشی نینگ سویس دن هیچ بیر شکلده چیقیشی گه رخصت بیریلمه یشینی قبول قیلمه یشی سبب بولگن.

7 ییلدن بیری سویس ده حیات کیچیریب یورگن و رسمی هیچ بیر حجتی بولمه گن فرید اولکه سیدن طلب ایتیلگن حجتلرنی طالبان نینگ 2021 ییلده کنترول نی قولگه آلیشی نینگ ارتیدن آلالمه گن لیگی طفیلی سیاحت قیلالمه دی.

فرید 2021 ییلیدن بیر انچه مرته ژنوده جایلشگن افغانستان بویوک ایلچی لیگی گه پاسپورت آلیش اوچون مراجعه قیلگن لیگینی بیراق بونینگ ممکن ایمس ایکن لیگینی بیلدیریلگن لیگینی قید ایتدی.

شونده ی بولیب سیاحت حجتی و ینگی بیر پاسپورت آلیش اوچون دولت کوچ کاتبلیگی گه مراجعه قیلگن لیگی بیراق رد ایتیلگن لیگی طفیلی فرید رسمی جریان باشلتگن.

اوشبو ر سمی جریان نتیجه سیده فدرال اداری سودی فریدگه یشیل پاسپورت بیریلیشی بوییچه قرار بیردی.

عبدالحق دن محکمه ده وکالت قیلگن سویسلیک مدافعه وکیل سندره گیسلر بو قرارنینگ حیاتی ایکن لیگینی ایتدی.

ایندی افغانستانلیکلرنینگ خارجیلرگه خاص یشیل پاسپورت آلیشلری نینگ ممکن بولگن لیگینی قید ایتدی.

سویس ده گی 30 مینگدن آرتیق افغانستانلیک نینگ اولکه سیدن حجت تامین ایتیش و سیاحت ایتیش قیینچیلیگی گه دوچ قالگن لیگی بیلدیریلماقده.        علاقه لی ینگی لیکلر