جاپانده بیر کیشی 15 نفر نی پیچاقلب تشله دی

اوشبو حادثه پایتخت توکیوده یوز بیردی

1727096
جاپانده بیر کیشی 15 نفر نی پیچاقلب تشله دی

جاپان پایتختی توکیوده, ریلده بیر کیشی 15 نفر یولاوچی نی پیچاقلب تشله دی.  اوشبو حادثه عاقبتیده یره لنگن کیشی لرنینگ بیر نفری نینگ ساغلیق وضعیتی نینگ یمان ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

پایتخت توکیو نینگ غربی ده گی چوفو منطقه سیده ریل نینگ 10- واگونی ده, بیر کیشی یولاوچی لرنی پیچاقلب تشله دی. 

کیین هجومچی واگون نی یاقیب یوباردی.  هجومچی اوشله نرایکن, اطفائیه ایسه واگون ده گی یانغین نی اوچیردی. علاقه لی ینگی لیکلر