عراق نینگ موصل شهریده رستورانتده روبات لر ایشگه باشله دی

اوشبو روبات لر گه قیزیقیش کتته

1739425
عراق نینگ موصل شهریده رستورانتده روبات لر ایشگه باشله دی
irak robot garson.jpg
irak robot garson.jpg
irak robot garson.jpg
irak robot garson.jpg

عراق نینگ موصل شهریده بعضی عالی بیلیم یورتی اوقووچی لری تامانیدن آچیلگن بیر رستورانتده روبات گارسون لر ایشگه باشله دی. 

شهر مرکزیده گی بیر رستورانتده ایشگه باشله گن اوشبو روبات گارسون لر گه قیزیقیش کتته. 

اوشبو روبات گارسون لر میزلرده گی انترنت سیستمی آرقه لی مشتری لر تامانیدن بیریلگن بویورتمه لر نی کیتریب بیرماقده.علاقه لی ینگی لیکلر