تورکیه ده اون تورت مینگ ییللیک اثر لر تاپیلدی

اوشبو اثر لر تورکیه نینگ ازمیر ولایتیده تاپیلگن

1737651
تورکیه ده اون تورت مینگ ییللیک اثر لر تاپیلدی
14 bin yillik kalinti kazi izmir bergama.jpg
14 bin yillik kalinti kazi izmir bergama.jpg
14 bin yillik kalinti kazi izmir bergama.jpg
14 bin yillik kalinti kazi izmir bergama.jpg

تورکیه نینگ ازمیر ولایتی دیکیلی تومنیده بیر مغاره ده آلیب باریلگن حفریات فعالیت لری نتیجه سیده 14 مینگ ییللیک اوتمیش گه ایگه آلت لر و سُویَک لر تاپیلدی. 

تورک و آلمان لیک محقق لر تامانیدن آلیب باریلگن حفریات فعالیت لری نتیجه سیده تاپیلگن اوشبو اثر لرنینگ 14 مینگ ییللیک اوتمیش گه ایگه ایکن لیگی انیقلندی. علاقه لی ینگی لیکلر