تورک باله ریاضی بوییچه جهان مسابقه سیده بیرینچی اوریننی ایگلله دی

اوشبو تورک باله نینگ آته سی نینگ ایسه هیداوچی ایکن لیگی بیلدیریلدی

1731476
تورک باله ریاضی بوییچه جهان مسابقه سیده بیرینچی اوریننی ایگلله دی

تورکیه نینگ قره مان ولایتیده یشیاتگن تورتینچی صنف اوقووچیسی کمال اسلان, انترنت آرقه لی بولیب اوتگن کانادا ده گی خلق ارا کاریبو ریاضی مسابقه سیده بیرینچی اوریننی ایگلله دی. 

آته سی هیداوچی و آنه سی اوی بیکه سی بولگن اسلان, جهان بویلب 11 مینگ 742 کیشی نینگ اشتراک قیلگن مسابقه ده, اوز کتگوری سیده برچه سئوال لر گه قیتریب بیرینچی اوریننی ایگلله ش گه موفق بولدی. 

عایله سی و اوقوتووچی لری فخرله نیاتگن اسلان, محنت قیلیب بو موفقیت نی قولگه کیریتگن لیگی نی بیلدیردی. 

بیرینچی اوریننی ایگلله گن لیگی اوچون خرسند بولگن لیگی نی بیلدیرگن اسلان, کیله جکده عالم بولیش نی آرزو قیلیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر