ساعت حقیده بیر یازوو

برنامه

2143552
ساعت حقیده بیر یازوو

ساعت حقیده بیر یازوو

حیاتده قیتیب قولگه کیریتیشی ممکن بولمه گن نرسه نیمه دن عبارت؟ اوتمیشده بیلیمدانلر 4 ته ماده نی ایتگنلر؛ بولر آتیلگن اوق، ایتیلگن سوز، قاچیریلگن فرصت و اینگ مهمی اوتگن وقت عبارت دیب ایتگنلر. کونده لیک ایشلر بیزنی مصروف قیلرکن بیز خبر بولمسک ده آرقه گه قره گنده وقت نینگ اوتکزمسلیک نی بیلیب قاله میز. بیراق آلدین ایتگندیک اوتگن وقت نی قیتریب آلیش ممکن ایمس.

شونده ی بولیب انسانلر، قدیمدن بیری وقت نی یخشی اوتکزیش گه اورونماقده. بو قوتلر ییللر، آیلر و کونلردن عبارت... بونگه بیزگه اینگ کتته یاردم ایتووچی ساعتلردیر. بوگونگی کونده وقت نی مبائیل، تابلیت ویا کمپیوترده گی دیجتال کورستگیچلردن تعقیب ایتسک ده قولیمیزگه ویا اویف ایش جاییمیزگه تاقیلگن ساعت حیاتیمیزدن بوتونله ی چیقیب کیتگن یوق.

خوف ایلک مرته ساعت نی کیم اختراع قیلدی؟ بونینگ جوابینی بیلمه یمیز، بیراق ایریم جغرافیه لرده گی ایریم مدنیتلر وقت نی بعضی بیر بولیملرگه تعیین قیلیش اوچون بعضی بیر نرسه لر ایجاد ایتگنلر. بولردن بیرینچیسی میلاددن آلدین 4000 – ییلی مصرده ایش آلینگن قویاش ساعتیدن عبارت دیر. قویاش ساعتیدن کیین سوو، شمع و قم ساعتلری یوزه گه چیقدی. برچه سی اوز وقتی نینگ مهم اختراعلریدن عبارت ایدی. بیراق دنیاده نفوس کوپه یگن سری و شهر حیاتی باشلشی بیلن بو ابتدائی علمی اختراعلر احتیاجلرگه جواب بیرالمه ی قالدی. ایلک تیمیر ساعت 1300 – ییللرده یوزه گه چیقدی و وقت اوتگچ رواجلنتیریلدی. آلمان پیتر هنلاین ایلنغیچدن فایده لنیب دستلبکی عیار قیلووچی ساعت نی اختراع قیلدی. وقت نی انیق کورستمسه ده انسانلر بو ساعت نی کیسه لریگه قوییب یورودیلر. ایتالیالیک مخترع جان هریسون، گالیله گالیله کبی کوپلب بیلیمدان ساعت توغریسیده اورونیشلر آلیب باردیلر، بیراق بو ایجادیاتلرنینگ آزگینه کمچیلیگی بار ایدی؛ هیچ بیری انسانلرنی شیرین اویقودن اویغاتیش گه قادر ایمس ایدی.

مکتب، ایش جایی گه باریش اوچون ایسّیق یتاغیمیزدن اویغانیب توریش اوچون ایش آلگن اینگ مهم نرسه زنگدار ساعت دیر. هر کون ایرته لب زنگ اورگنده  بیش بیش دقیقه کیینگه تشلب آزگینه کوپراق اوخله ماقچی بوله میز. تیمیز ویا دیجتال بولیشیدن قطعی نظر زنگدار ساعتلر حیاتیمیزنینگ وازکیچیلمس بیر پارچه سی و ضرورتدن کیلیب چیققن تصادفی اختراع دیر. میلادی 1760 ییلی امریکا قوشمه ایالتلریده توغیلگن ساعت استاسی لوی هاچینز ایرته لب تانگ وقتی توریشی کیره ک بولگن و اویقیسی آغیر بولگن بیر انسان ایدی و هرکون ایش گه کیچ قالردی. لوی هاچینز اویی نینگ یقینیده جایلشگن و هر کونی ایرته لب توریشی گه سبب بولگن کلیسانینگ زنگی نینگ یاردمی بیلن بو معماگه ییچیم تاپیشی نینگ ممکن ایکن لیگینی اویلب کوردی. بیوگرافیسیده بو آن نی "مقصدیم سیسلی بیر آلارم چیقریش ایدی بیراق بو جوده قیین ایدی. آنیدن اوییم نینگ یانیده جایلشگن کلیسانینگ زنگی ایسیم گه توشیب کیتدی. کتته بیر قطی قیلدیم و اوییمده گی برنج ساعت نینگ میکانیزمینی او جایده جایلشتیردیم. میخ و پیچ استفاده قیلیب میکانیزم نی کیچیک بیر زنگ بیلن باغله دیم. ساعت نینگ دقیقه گردی ساعت تورت بجه بولگنده پیچ نی کوچلی روشده ایلگریگه قره ب سورردی پیچ باریب زنگ گه اورردی و زنگ نینگ سیسی چیقردی و مین اویغنیب کیتردیم." دیب بیان ایتگن.  

کتته بیر تخته قطی نینگ ایچیده ساعت نینگ میکانیزمی بیلن زنگ نی بیرلشتیریش گه موفق بولگن هاچینزنینگ ایشیده کیچیک بیر کمچیلیگی بار ایدی. ایجاد قیلگن آلارملی ساعت کونده بیر مرته و فقط ایرته لب ساعت 4 ده چلماقده ایدی. ایریم وقتلر اوچون میکانیزم ییترسیز ایدی. ینه ده اویقیدن اویغانیش اوچون بیر ییچیم تاپگن هاچینزنینگ بو اختراعی هم شهرده گیلر اوچون همده دهقانلر جوده کوپ علاقه کورستدیلر. اوپیتلرده امریکا قوشمه ایالتلریده اینیقسه چیکه حدودلرده حیات کیچیره یاتگنلر ایش اوچون وقتراق تورردی. هاچینز ایسه بو اختراعی نینگ رخصتنامه سینی قولگه کیریته آلمه دی بیراق اوزاق ییللر ساعت تولید ایتیش گه دوام ایتدی.

وقت اوتگچ مهندسلر هاچینزنینگ بو میکانیزمینی رواجلنتیردی کیچیک قیلدی. رخصتنامه نی ایسه عیارلنه دیگن ایلک ساعت نی اختراع قیلگن فرانسیز انتوئین ریدی آلدی. اوشبو عیارلی ساعت اوزاق ییللر اویلریمیزنینگ کوشه سیده اورین الیش گه دوام ایتدی. لیوی هاچینزنینگ اختراعی بوگونگی کونده مبائیللریمیزنینگ ایچیده جایلشتیریلگن وضعیتده و بیزنی ایرته لب اویغه تماقده.  


لیبل: #برنامه

علاقه لی ینگی لیکلر