قَیته تیکلنه ‌دیگن انرژی بوییچه‌ ریکورد اوسیش

برنامه

2140147
قَیته تیکلنه ‌دیگن انرژی بوییچه‌ ریکورد اوسیش

قَیته تیکلنه ‌دیگن انرژی بوییچه‌ ریکورد اوسیش

قَیته تیکلنه‌ دیگن انرژی منبعلری نینگ گلوبال الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشده‌گی اولوشی بیرینچی مرته‌ 2023 ییلده 30 فایزدن آشدی. تورکيه اوز الکتریک انرژیسی نینگ 42 فایزینی شو منبعلردن ایشلب چیقریش بیلن جهان اورته‌چه کورستگیچیدن آشیب کیتدی.

خلق‌ارا تشکیلاتلر راپورلریگه کوره‌، 2023-ییلده دنیاده الکتریک انرژیسیگه بولگن طلب 29،5 تیراوات ساعتنی تشکیل قیلیب، ریکورد درجه‌ گه ییتدی.

اوتگن ییلی گلوبال الکتریک انرژیسیگه بولگن طلب، اینیقسه‌، رواجلنگن مملکتلرده استعمال نینگ پسه ‌ییشی طفیلی 2،2 فایزلیک اوسیش حرکتینی کورستدی.

الکتریک انرژیسیگه بولگن طلبنی تامین ایتیش اوچون ایشلب چیقریشده اینگ تیز اوسیب باره ‌یاتگن منبعلر قَیته تیکلنه‌ دیگن انرژی منبعلری ایدی. بولر اساسن قویاش و شمالدن آلینه ‌دیگن انرژیدیر...

2023-ییلده دنیا بویلب الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریش نینگ 7،8 فایزی شمال انرژیسی، 5،5 فایزی قویاش انرژیسی حسابیگه تأمینلنگن.

قویاش انرژیسیدن فایده‌ لنیش 23،2 فایزگه آشدی. شونده‌ی قیلیب، هر ییلی الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریش نینگ اینگ کتّه‌ اوسیشیگه ایگه‌ قویاش انرژیسی حصه‌ قوشگنی انیقلندی.

قویاش انرژیسیگه سرمایه کیریتیش‌لر 19 ییل دوامیده‌ گلوبال مقیاسده اینگ تیز اوسیب باره ‌یاتگن الکتریک منبعی بولیب کیلماقده...

شمال انرژیسیدن گلوبال الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریش هم 2022-ییلگه نسبتاً 9،8 فایزگه آشدی.

اقلیم اوزگریشی گلوبال الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشگه هم بی‌ واسطه‌ تأثیر کورستدی. HES کبی هیدرو الکتریک منبعلری نینگ اولوشی اوتگن ییلگه نسبتاً 2 فایزگه کمه‌ ییب، 14،3 فایزنی تشکیل ایتدی.

شونده‌ ی قیلیب، جهان الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشده قَیته تیکلنه ‌دیگن انرژی نینگ عمومي اولوشی بیرینچی مرته‌ 30 فایزدن آشدی.

قَیته تیکلنه‌ دیگن منبعلردن فایده‌ لنیش ریکورد درجه ‌ده آشگنی کاربون چیقیندیلریده هم ریکورد درجه ‌ده پسه ‌ییش کوزه ‌تیلدی.

گلوبال الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشده‌ گی کاربونات دوکسید کوپلیگی اوتگن ییلی ریکورد درجه ‌ده پسه‌ ییب، 2007 ییلده اولچیلگن اینگ یوقاری کورستکیچدن 12 فایزگه کمه ‌یدی.

اوتگن ییلی جهان الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشده کومیر و طبيعي گاز نینگ اولوشی ماس روشده 35،4 و 22،5 فایزنی تشکیل ایتدی. 2023-ییلده کومیردن الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریش 1،4 فایزگه، گازدن ایشلب چیقریش ایسه 0،8 فایزگه آشدی.

نوکلر انرژیسیدن الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریش 2023-ییلده ییللیک اساسده 1،8 فایزگه آشیب، عمومي ایشلب چیقریشده 9،1 فایز اولوشگه ایگه‌ بولدی.

تورکيه‌ ده قویاش و شمال انرژیسیدن الکتریک انرژیسی ایشلب چیقریشده گلوبال معلوماتلردن هم یوقاریراق اوسیش کوزه ‌تیلدی. تورکيه اوز الکتریک انرژیسی نینگ 42 فایزینی قَیته تیکلنه ‌دیگن منبعلردن ایشلب چیقریش آرقه‌ لی جهان اورته‌چه کورستگیچیدن آشیب کیتدی.

تورکيه ‌ده ایشلب چیقریلگن الکتریک انرژیسی نینگ 6 فایزی قویاش و 10 فایزی شمال انرژیسیگه توغری کیلسه، هیدرو الکتریک 20 فایز بیلن اینگ کتّه‌ قَیته تیکلنه ‌دیگن الکتریک منبعی بولیشنی دوام ایتتیردی.

اوتگن ییلی تورکيه ‌ده الکتریک انرژیسی نینگ 58 فایزی فوسیل یاقیلغیلردن ایشلب چیقریلگن.


لیبل: #برنامه

علاقه لی ینگی لیکلر