سگرت نینگ ضرر لری

سگرت انسانلرده کوپلب کسللیکلر گه سبب بولماقده

2123316
سگرت نینگ ضرر لری

بوگون سرطان کسللیگی و باشقه کوپلب کسللیک لر گه سبب بوله دیگن سگرت چکیش حقیده سوز یوریته میز.

حاضرگی کون بیلن سالیشتیریلگنده 19- عصر نینگ اورته سی گه قدر اورته چه عمر انچه قیسقه ایدی.  بونینگ اساسی سببی تداوی میتود لری نینگ موجود ایمس لیگی دن عبارت ایدی.  مثال قیلیب آلگنده تیش لری چیریگن کیشی لر نینگ حتی 20 یاشیده هم التهاب سببلی وفات ایتیشی ممکن ایدی.  واکسین لر, دارو لر و تداوی میتود لری نینگ تاپیلیشی بیلن حیات ستندرت لری یوکسلگن انسان لر باشقه بیر تاماندن ایسه اوز قولی بیلن ساغلیق لری گه ضرر ییتکزه دیگن بعضی نرسه لر تاپیش گه حرکت قیلدی.  بونینگ اینگ مهم مثالی ایسه سگرت دن عبارت. 

سگرت چکیش نینگ ضرر لری حقیده میلادی 1950- ییل گه قدر اونچه لیک بحث ایتیلمس ایدی.  حتی خوددی شوو دور نینگ اوزیده امریکا قوشمه ایالتلریده سگرت اعلاناتیده داکتر لر گه اورین اجره تیلیب سگرت نینگ ساغلیققه ضرر ییتکزمه یدیگن لیگی بوییچه پیام بیریلماقده ایدی.  لیکن طب نینگ رواجله نیشی بیلن بیرگه اوشبو تاریخ دن کیین سگرت نینگ جوده آغیر کسللیک لر گه سبب بولگن لیگی انیقله نه باشلندی.  حاضرگی کونده ساحه متخصص لری سگرت نینگ جگر سرطانی و باشقه کوپلب سرطان تور لری بیلن ارتباطی بولگن لیگینی بیلدیرماقده.  سگرت چکیش نینگ آغیز, آش قازان, پانکراس, بویره ک و رحم کبی ارگان لرده هم سرطان ریسکی نی آرتیرگن لیگی بیلینماقده. 

سگرت چکیش, وجودی میز ده گی تقریباً همه سیستم لر گه منفی تاثیر قالدیرماقده. قان ایله نیشی نی سیکین لشتیریب حس سیزلیکدن قانقاریا گه قدر کوپلب حالتلر گه سبب بوله دیگن سگرت تامیر لر تَصَلُّبی نینگ اینگ اساسی سبب لری آره سیده اورین آلماقده.  یوره ک سکته سی, فلج و قلب کسللیک لری هم سگرت چکه دیگن کیشی لر ده کوپراق کورینماقده. 

سگرت چکیش نینگ ضرر ییتکزه دیگن باشقه بیر سیستم ایسه تکثری سیستم دن عبارت.  قیسیرلیککه سبب بوله دیگن لیگی دیک, حامله دارلیکده سگرت چکیش باله نینگ وقتی دن آلدین یاکه معیوب بیر شکلده دنیا گه کیلیش ریسکی نی هم انچه آرتیره دی. عینی دمده سگرت چکیش انسان وجودی نینگ مدافعه کوچی نی پسه یتیریب وجود نی کسللیک لر گه قرشی مقاومتسیز بیر وضعیت گه کیلتیره دی.  دیمک سگرت بیواسطه تاثیر قالدیره دیگن ارگان لری میزدن تشقری وجودی میز نینگ کسللیک لر گه قرشی مقاومت کوچی نی هم توشیره دی. 

فقط گینه سگرت چکه دیگن کیشی لر ایمس, عینی دمده سگرت چکیب تورگن لرنینگ یانیده گی انسان لر گه هم تاثیر قالدیرماقده سگرت. سگرت دودی انسان لرنینگ کییمی گه سینگیب یمان هِد گه باعث بوله دیگن لیگی اوچون اجتماعی قیین چیلیک لر هم سبب بولماقده.  کسللیک لر گه چلینمس لیک اوچون سگرت نی ترک ایتیشی میز کیره ک. علاقه لی ینگی لیکلر