انرژی دن بای اولکه لر جهتی دن تورکیه نیمه اوچون مهم؟

تورکیه نینگ انرژی مرکزی بولیش پروژه سی باشله تیلگن وضعیتده

2121175
انرژی دن بای اولکه لر جهتی دن تورکیه نیمه اوچون مهم؟

تورکیه یورو آسیا و اورته شرق انرژی ذخیره لری نینگ تقریباً همه سی نینگ اروپا گه انتقال ایتدیریلیشی بوییچه مرکزی بیر نقطه ده اورین آلماقده.

شوباعث تورکیه نینگ انرژی مرکزی بولیش پروژه سی باشله تیلدی.  اوشبو دایره ده تراکیاده بیر انرژی استیشنی قوریلماقده.  عینی دمده استانبول آته شهرده گی فایننس مرکزیده هم بیر انرژی بورسی نینگ قوریلیشی ریجه لنماقده.  اوشبو پروژه بیلن تورکیه, طبیعی گاز و پطرولده فقط گینه ترانزیت موقفی گه ایگه بولیش وضعیتی دن چیققن بوله دی.  شونده ی قیلیب انرژی تجارتی نی بیواسطه آلیب باره دیگن اولکه گه ایله نیب قاله دی. 

اوشبو پروژه ده تورکیه نینگ تیگره گیده گی برچه اولکه لر اورین آلیش نی آرزو قیلماقده.  زیرا منبع گه ایگه بولیش بیلن بیر قطارده, آلووچی لر سانی نینگ آرتیریلیشی هم انرژی منبع لری بولگن اولکه لر جهتی دن اهمیت گه ایگه. 

عراق: اوشبو اولکه تقریباً 150 میلیارد بیرل پطرول ذخیره سی بیلن دنیا نینگ اینگ کتته پطرول ذخیره سی گه ایگه.  طبیعی گاز ذخیره لری ایسه دنیا دخیره لری نینگ 1,9 فایزی نی تشکیل ایتماقده.  عراق و تورکیه نینگ بیرگه آلیب باریاتگن رواجله نیش و فاو بندری پروژه لری خلق ارا مقیاسده کتته اهمیت گه ایگه.  میلادی 2028- ییلده تکمیل بولیشی کوتیلیاتگن اوشبو پروژه بیلن سویس کانالی و امید بورنو قوور لری گه ینگی بیر قوشیمچه قیلینگن بوله دی.  عراق نینگ هایدروکاربن منبع لری دن تشقری کورفز منطقه سی انرژی منبع لری نینگ هم تورکیه آرقه لی اروپا و شرقی آقدینگیز گه ییتیب باریشی ممکن.  رواجله نیش یولی پروژه سی نینگ تکمیل بولیشی آرتیدن عراق و تورکیه آره سیده ینگی طبیعی گاز و پطرول قوورلری نینگ قوریلیشی نینگ هم کون ترتیبی گه کیلیشی احتمالی موجود. 

ایران: تهران رهبریتی نینگ تقریباً 156 میلیارد بیرل خام پطرول و 34 میلیارد متر مکعب طبیعی گاز ذخیره سی بار. تورکیه بیلن ایران اورته سیده حاضرگی کونده ییللیق 6 میلیارد متر مکعب طبیعی گاز تشووچی بیر طبیعی گاز قووری موجود.  ایران رهبریتی, طبیعی گاز نینگ تورکیه آرقه لی اروپا گه انتقال ایتدیریلیشی نی جدی بیر شکلده خواهله ماقده.  انرژی مرکزی نینگ تشکیل ایتیلیشی آرتیدن, اوشبو اولکه نینگ اروپا گه پطرول ساتیش اوچون تورکیه نینگ ایشیگی گه کیله دیگن لیگی بیلدیریلماقده. 

آذربایجان: اوشبو اولکه نینگ حاضرگی تکنالوژی بیلن انیقلنگن 1,5 میلیارد تن پطرول و 2,2 تریلیون متر مکعب طبیعی گاز ذخیره سی موجود. حاضرگی کونده موجود بولگن طبیعی گاز قووری آرقه لی تورکیه گه ییللیق 12 میلیارد متر مکعب طبیعی گاز انتقال ایتدیریلماقده.  اوشبو گاز نینگ 6 میلیارد متر مکعب لیک قسمی تاپ قووری آرقه لی اروپا گه کیتماقده.  مذکور قوور نینگ کیلگوسی ییللرده آلدین 2 قَوَتگه آرتیریلیشی ریجه لنماقده.  کیین ینگی قوور لرنینگ قوریلیشی نینگ هم کون ترتیبی گه کیلیشی ممکن. 

روسیه: تقریباً 38,9 تریلیون متر مکعب لیک ذخیره گه ایگه روسیه, طبیعی گاز ذخیره سی جهتی دن دنیا نینگ اینگ بای اولکه سی سنلماقده.  عینی دمده روسیه 107 میلیارد 804 میلیون بیرل پطرول ذخیره سی بیلن دنیا ده آلتینچی اوریننی ایگلله ماقده.  روسیه تورکیه ده گی انرژی مرکزی نینگ اینگ اساسی منبعی دن عبارت بولیش نی خواهله ماقده.  شمالی آقیم قووری نینگ اوروش سببلی اوز اهمیتی نی قولدن بیریب قویگن لیگی, روسیه نینگ ایندی بوتونله ی تورکیه گه اهمیت بیره باشله شی گه سبب بولدی.  شونده ی قیلیب اوکراین دن اوتمه یدیگن روسیه, تورکیه آرقه لی اروپا گه طبیعی گاز ساتیش نی خواهله ماقده.  روسیه انرژی مرکزی نینگ عملی بولیشی بیلن بیرگه تورک آقیم 2 نی تطبیق ایتیش نی ریجه له ماقده. 

تورکمنستان: 15 تریلیون متر مکعب بیلن اینگ کوپ طبیعی گاز ذخیره سی گه ایگه 4- اولکه ایکن لیگی تخمین ایتیلماقده.  اوشبو اولکه ییللیق 100 میلیارد متر مکعب گه یقین طبیعی گاز تولید ایتماقده.  تورکمنستان طبیعی گازی نینگ تقریباً همه سینی چین گه ساتماقده.  شوباعث اوشبو اولکه منبع لری نی فرقلی لشتیریش گه حرکت قیلماقده.  اوتگن کونلرده تورکیه بیلن تورکمنستان اورته سیده طبیعی گاز بوییچه همکارلیک کیلیشووی امضالندی.  ایکله اولکه اورته سیده گی پروژه دایره سیده تانکر لر بیلن تورکمنستان طبیعی گازی نینگ باکو گه انتقال ایتدیریلیشی و ظرفیتی آرتیریله دیگن تاناپ قووری آرقه لی آلدین تورکیه کیین ایسه اروپا اولکه لری گه آلیب باریلیشی ریجه لنماقده. 

قطر: توپلم پطرول ذخیره سی نینگ 25,2 میلیارد بیرل ایکن لیگی اویلنماقده.  کونده لیک 75,9 میلیون تن پطرول چیقریاتگن اوشبو اولکه نینگ عینی دمده 24,7 تریلیون متر مکعب طبیعی گاز ذخیره سی بار.  اروپا گه بویوک مقدارده طبیعی گاز صادر قیلیاتگن بیرته گینه کورفز اولکه سیدن عبارت بولگن قطر, میلادی 2020- ییلدن کیین اروپا اولکه لری گه صادراتی نی 65 فایز گه آشیردی.  عراق نینگ فاو بندری پروژه سی, قطر تامانیدن هیجان بیلن کوتیلماقده.  اوشبو اولکه فاو بندری پروژه سی آرقه لی تشیش مصرف لرینی توشیررایکن, طبیعی گاز و پطرولی نی تورکیه آرقه لی اروپا اولکه لری گه یوباریش نی هم هدف قیلیب آلماقده. 

سعودی عربستان: پطرول ذخیره سی اینگ کوپ بولگن اولکه لر قطاریده ایکّینچی اوریننی سعودی عربستان ایگلله ماقده. سعودی عربستان نینگ 266 میلیارد بیرل پطرول ذخیره سی بار.  کونده لیک تقریباً 10 میلیون بیرل خام پطرول تولید ایتیاتگن اوشبو اولکه, خوددی شوو رقم نینگ 7 میلیونلیک بولیمی نی صادر قیلماقده.  عینی دمده سعودی عربستان نینگ تقریباً 9 تریلیون متر مکعب لیک طبیعی گاز ذخیره سی بار.  سعودی عربستان هم عراقده گی فاو بندری و تورکیه آرقه لی اروپا گه اوتیش نی قولای لشتیره دیگن رواجله نیش یولی پروژه سی بیلن یقین دن قیزیقماقده. 

شرقی آقدینگیز: حاضرگی کونده جنوبی قبرس روم رهبریتی نینگ بیر تامانلمه اقدام لری سببلی جدی اختلاف لرنینگ موجود بولگن شرقی آقدینگیزده 1,7 میلیارد بیرل پطرول و 3,5 تریلیون متر مکعب طبیعی گاز ذخیره سی نینگ موجود ایکن لیگی اویلنماقده. علاقه لی ینگی لیکلر