تورکیه گه خاص بیر تاش حقیده قیسقه معلومات

اوشبو تاش تورکیه نینگ ارضروم ولایتی اولتو تومنی گه خاص

2098523
تورکیه گه خاص بیر تاش حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ شرقی انادولو منطقه سیده جایلشگن اینگ کتته ولایت لردن بیری بولگن ارضروم ولایتی, اینیقسه تسبیح و بیزه ک بویوم لری نینگ تیارله نیشیده استفاده ایتیله دیگن و اوز آتینی اوشبو ولایت نینگ اولتو تومنی دن آلگن "اولتو تاشی" بیلن مشهور. اوشبو تاش اولتو تجارت اتاق لری نینگ طلبی گه بناً میلادی 2012- ییلده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی. اولتو تاشی, ارچه درختی نینگ فُسیل لری نینگ توپراق آستیده قاتیب قالیشی نتیجه سیده تشکیل بوله دی.  اولتو تاشی نینگ اینگ مهم خصوصیتی توپراق نینگ آستیدن چیقریلگن پیتده یومشاق بولیشی و هوا بیلن تماس قیلمس لیگی تقدیرده یومشاق لیگی نی اسره ب قالیشی کیین هوا بیلن تماس قیلیشی تقدیرده قاتیب قالیشی دن عبارت.  شوباعث اولتو تاشی نی شکللنتیریش قولای.  اوشبو تاش هوا بیلن تماس قیلگن سری قتتیق بوله دیگن و پارله یدیگن بیر جوهر دن عبارت البته که.  رنگ جهتی دن عموماً آلیب قره گنده قاره بولیب و بعضاً قویوق قهوه ای و حتی یشیل رنگده هم بوله آله دی. معدن لر دن جوده قیین بیر شکلده چقیریله دیگن اوشبو تاش لردن تسبیح توزه تیله دی.  لیکن تیز سینه دیگن لیگی اوچون تسبیح توزه ته دیگن صنعتکارلر نینگ جوده تجربه لی و ماهر بولیش لری کیره ک.  اولتو تاشی نینگ انسان وجودی بیلن تماس قیلگنده منفی انرژی نی یوق قیلیب استرس نی آزه یتیره دیگن لیگی گه ایشانیلماقده.  آغریق نی توخته تیش خصوصیتی گه ایگه ایکن لیگی باعث اولتو تاشی دن, الترناتیف طب ساحه سیده میگرن نینگ تداوی سیده استفاده ایتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر