اویقو و انسان ساغلیغی

اویقو نینگ انسان ساغلیغی اوچون جوده مهم ایکن لیگی انیق

2097886
اویقو و انسان ساغلیغی

بوگون اویقو توغریسیده سوز یوریته میز عزیز دوست لر. بابلب اوخلب آلدینگیز می اوزی؟ یخشی لب اوخلب آلگن بولمه سنگیز اگر, بیز نینگ بو گپ لری میز فقط گینه قوریق بیر سیس دن عبارت بولیب قاله دی خلاص سیز لر اوچون. باشقه چه قیلیب ایتگنده بو گپ لری میز مییه نگیز گه جوده قیین جایله شه دی.  زیرا اویقو دم آلیشی میز بیلن بیر قطارده مییه میز نینگ یخشی ایشله شی بیلن هم علاقه لی...

وحشی حیوان لر اویقو لرینی غذایی و امنیتی ضرورت لریگه کوره تنظیم قیله دی لر.  مثال قیلیب آلگنده پشک لر کوندوز اوخلب کیچه لری  آولش نی ترجیح ایته دی.  بیز انسان لرنینگ ایسه مدنیت نینگ سبب بولگن راحتلیک باعث بیر کیچه کوندوز نینگ هرقنده ی بیر ساعتیده اوخله شی میز ممکن...

اصلی گه قره گنده مییه نینگ کون نینگ معلوم وقتلریده معین مقدارده اویقو گه احتیاجی بوله دی. باشقه حیوان لر کبی ییرتقیچ حیوان لردن یاشینیش یاکه آو آرقه سیدن چاپیش اوچون بولمه سه هم وجودی میز موازنه سی نی کون آیدین لیگی گه کوره تنظیم قیله دی.  مییه میزده وقت نی جوده یخشی بیلگن بیر ساعت موجود.  اوشبو ساعت ایرته لب اویغانیشی میز و کیچه ایسه اوخله شی میز گه سبب بوله دی.  خوددی شوو ساعت نینگ موازنه سی نی کون نینگ آیدینلیگی تنظیم قیله دی.  انسان لر غذا دن آله آلمه گن دی ویتامینی نی قویاش دن آله دی.  قویاشلی هوا لرده اویغاق بولیش اوشبو جهت دن حیاتی اهمیت گه ایگه. 

اویقو, مییه میزده وجودی میز گه یاییله دیگن نورون لرنینگ ترقه لیشی نی تنظیم قیله دی.  اویغاق پیتی میزده هر نرسه بیلن قیزیقه دیگن نورون لر بیز اویقوده بولگند پیتده تنظیم قیلیش فرصتی گه ایگه بوله دی.  اویغاقلیکده مییه جوده فعال بیر شکلده ایشله یدی.  بونینگ اوچون مییه یاقیلغی سی بولگن گلوکز گه احتیاج حس ایتیله دی. کیچ ساعت لرده اویغاق بولینیشی تقدیرده نورون لر چرچه یدی, بیر بیر لری بیلن قوشیلیب قاله دی.  ینه ده کوپراق خاطره نی سقله یه آلمه یدی. 

اویقو بیر کون دوامیده توپله نیب قالگن قالدیق لرنی تازه له یدی.  برچه حرکت لری میز اوچون ضرورت بولگن گلوکز بیز اوخله گن پیتده حرکت قیلمه گنی میز باعث مییه گه کوپراق ییتکزیب بیریله دی.  شونده ی قیلیب مییه اوزی اوچون کیره کلی بولگن معلومات لرنی دیپو قیلرایکن, کیره کسیز لری نی ایسه اوچیریب تشله یدی. 

وقتی میز نینگ جوده آز ایکن لیگی باعث باشقه کوپلب فکتور لر حقیده گپیره آلمه دیک.  لیکن اویقو نینگ انسان ساغلیغی جهتی دن غذا قدر اینگ اساسی ضرورت ایکن لیگینی بیلیب آلیشی میز کیره ک. علاقه لی ینگی لیکلر