مصنوعی ذکا نینگ کنترول ایتیلیشی ممکن می؟

اوشبو سئوال گه انیق بیر جواب بیریله آلمه گن

1990387
مصنوعی ذکا نینگ کنترول ایتیلیشی ممکن می؟

مصنوعی ذکا نینگ کنترول ایتیلیشی ممکن می؟

اصلی گه قره گنده انسان لر کونده لیک صحبت ربات لری, اوتونوم واسطه لر و سیسلی اشارت بیلن ایشله یدیگن دیجیتال اسیستانت لر بیلن فقط گینه "تار و ضعیف مصنوعی ذکا" دن فایده لنماقده. 

بیر نیچه ییل اوتیشی بیلن آلگوریتم لر نینگ, "سوپر ذکا" سویه سی گه ییتیشیشی بیلن کیلگوسیده انسان نی تقلید ایتیش دن باشقه نرسه بوله آله دیگن لیگی یاکه بوله آلمه یدیگن لیگی حقیده بحث و مناظره لر دوام ایتماقده. 

بعضی متخصص لر مصنوعی ذکا نینگ انسان ذکاسی دن هم یوقاری راق بیر سویه گه کیلیشی نینگ فایده لی ایکن لیگینی بیلدیررایکن, ایریم لری ایسه اوشبو وضعیت نینگ انسان لر جهتی دن بیر فلاکت نینگ باشلنغیچی دن عبارت بوله دیگن لیگینی بیلدیرماقده. 

تیسلا نینگ باشقروچیسی ایلان ماسک هم مصنوعی ذکا نینگ بشریت اوچون بیر فلاکت دن عبارت بولیشی نینگ ممکن ایکن لیگینی بیلدیررایکن, حاضردناق خوددی شوو ساحه بوییچه فعالیت لرنینگ توخته تیلیشی نی طلب ایتماقده.

تکنالوژیک تیکلیک (Technological singularity) فرضیه سی گه کوره, مصنوعی ذکا بیر کون کیلیب انسان ذکا سی دن هم اوتیب کیته دی.  اوشبو فرضیه گه کوره انسان دن هم اوتیب کیتیش ادعا سیده گی مصنوعی ذکا نینگ بونده ی بیر امکان گه ایگه بوله دیگن لیگی یاکه بولمه یدیگن لیگی ایسه بحث و مناظره لر گه سبب بوله دیگن بیر تئوری دن عبارت.  بعضی متخصص لر مصنوعی ذکا نینگ انسان ذکا سیدن اوتیب کیتیشی مفکوره سی نینگ فقط گینه قوریق بیر گپ دن عبارت ایکن لیگینی معلوم قیلماقده.  متخصص لر مصنوعی ذکا نینگ هم آلگوریتم و کود لری نینگ ینه وجدان و تویغو کبی خصوصیت لر گه ایگه انسان تامانیدن یازیلگن لیگی نینگ ایسدن چیقمس لیگی کیره ک ایکن لیگینی بیلدیرماقده. 

استانبول میدیپول عالی بیلیم یورتی حقوق فاکولته سی استادی پروفیسر داکتر احمد علوی تورکباغ ایسه کمپیوتر تکنالوژی سی نینگ, بیر کون کیلیب "سوپر ذکا سویه سی گه کیلگنده, دنیا نی قیته باشدن دیزاین ایتیش نی خواهله شی نینگ ممکن" ایکن لیگینی بیلدیرماقده. 

مصنوعی ذکا و کیله جک نسل

آلمان ده مصنوعی ذکا نینگ جمعیت گه قالدیره دیگن تاثیری حقیده تدقیقات آلیب باریاتگن و دیجیتال اوزگریش ساحه سیده هامبورگ عالی بیلیم یورتیده درس بیریاتگن داکتر ویلهلم بیلارت, مصنوعی ذکا تکنالوژی سی نینگ, جمعیت و کیله جک نسل گه فرقلی جهت لردن تاثیر قالدیره دیگن لیگینی معلوم قیلماقده. 

"مصنوعی ذکا نینگ جمعیت و کیله جک نسل گه قالدیره دیگن تاثیری نینگ؛ قنده ی رواجلنتیریله دیگن لیگی, قنده ی قبول قیلینه دیگن لیگی و دیزاین ایتیله دیگن لیگی گه باغلیق بوله دی" دییه قید ایتگن بیلارت, اوز سوز لرینی, "جمعیت نینگ آلدین دن تاثیری حقیده بحث ایتیب, مصنوعی ذکا نینگ مسئولیتلی و اخلاقلی بیر شکلده رواجلنتیریلیشی و تطبیق ایتیلیشی نی تامین ایتیشی مهم" شکلیده دوام ایتدیردی. 

آلمانلیک فیلسوف وینسنت سی موللر تکنالوژی بیلن بیرگه رواجلنگن مصنوعی ذکا نینگ یاش لر و کیچیک باله لر نینگ حیاتینی بویوک مقیاسده اوزگرتیرگن لیگینی معلوم قیلدی. 

موللر, اوشبو اوزگریش نینگ فقط گینه منفی ایمس بلکه مثبت جهت لری نینگ هم بولگن لیگینی بیلدیررایکن, "جدی موفقیتلر قولگه کیریتیشی میز ممکن.  اینگ مهم نرسه بو.  بو بیز نینگ اوزیمیز گه باغلیق.  خوددی شوو تکنالوژی دن قنده ی فایده له نه دیگن لیگی میزگه بیز انسانلر قرار قیله میز" دییه قید ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر