آذربایجان اوکراینلیک قاچقینلرگه انسانی یاردم جونه تدی

اوشبو یاردم نینگ طبی و ایریم انسانی مواددن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی

1812818
آذربایجان اوکراینلیک قاچقینلرگه انسانی یاردم جونه تدی

آذربایجان اوکراینده گی بحران باعث مولداواگه اوتیب بارگن اوکراینلیک قاچقینلرگه طبی تجهیزاتدن عبارت انسانی یاردم ییتکیزیب بیردی.

آذربایجان تشقی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده بهاسی 1 میلیون دالردن آرتیق بولمیش 29 تن انسانی یاردم نی تشووچی اوچاق نینگ ایرته لب پایتخت باکوده جایلشگن حیدر علی یف قونلغه سیدن حرکت قیلگن لیگی بیلدیریلدی.

آذربایجان بوندن آلدین هم اوکراین گه طبی تجهیزات و آذیق – اوقاتدن عبارت 11.5 میلیون یورلیک 520 تن اطرافیده انسانی یاردم ییتکیزیب بیرگندی.

روسیه 24 فبروریده اوکراین گه هجوم اویوشتیریش گه باشله گندی.علاقه لی ینگی لیکلر