i möminler! namazni pütün shertliri bilen mukemmel ada qilinglar

namaz möminlerge waqti belgilengen perz qilindi.

i möminler! namazni pütün shertliri bilen mukemmel ada qilinglar

i möminler! namazni pütün shertliri bilen mukemmel ada qilinglar

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 102 – 105 - ayetler.  (i muhemmed!) sen möminler bilen (jihadta) bille bolup ular bilen namaz oqumaqchi bolghiningda, ularning bir pirqisi sen bilen birlikte namazgha tursun, qorallirini (éhtiyat yüzisidin) yénida tutsun, sejdige bérip bolghandin kéyin ular arqanglargha ötüp tursun (yeni namaz oqup bolghan pirqe arqanglarda közetchilik qilip tursun, ularning ornigha) namaz oqumighan ikkinchi bir pirqe kélip sen bilen birlikte (yeni arqangda) namaz oqusun, (düshmenliridin) éhtiyatchanliq bilen hoshyar tursun. (düshmenliri bilen urushushqa teyyar turush yüzisidin) qorallirini yénida tutsun, kapirlar silerning qoralliringlardin, eshyaliringlardin gheplette qélishinglarni, shuning bilen silerge birdinla (tuyuqsizdin) hujum qilishni arzu qilidu (yeni düshmenlerning silerge hujum qilish pursitige ige bolalmasliqi üchün, hemmenglar birla waqitta yighilip namaz oqumay, yuqiriqi usul boyiche oqunglar). eger silerge yamghur seweblik herej bolidighan bolsa yaki késel bolsanglar, (bu chaghda) qoralliringlarni qoyup qoysanglar silerge héch gunah bolmaydu, éhtiyatchan we hoshyar bolunglar, allah heqiqeten kapirlar üchün xor qilghuchi azab teyyarlidi[102]. namazdin farigh bolghininglarda öre turghan, olturghan  we yatqan haletliringlarda allahni yad étinglar (allah silerge düshmininglargha qarshi yardem bérishi mumkin). xatirjem bolghan chéghinglarda namazni (pütün shertliri bilen) mukemmel ada qilinglar. shübhisizki, namaz möminlerge waqti belgilengen perz qilindi[103]. düshmenning arqisidin qoghlashqa susluq qilmanglar؛ eger siler qiynalsanglar, ularmu xuddi silerge oxshash qiynilidu, siler ular ümid qilmaydighan nersini (yeni shéhit bolushini, sawabni we ghelibini) allahtin ümid qilisiler. allah hemmini bilgüchidur, hékmet bilen ish qilghuchidur[104]. (i muhemmed!) séni kishiler arisida allahning körsetkini boyiche höküm qilsun dep, sanga heqiqeten heq kitabni nazil qilduq. xainlarning teripini almighin[105].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر