شوشانینگ یوُلی سپتامبرا چنلی طایار بوُلار

 

آذربایجان ینگ، اشغالچی ارمنیلرینگ الیندن آزات ادن شهرلریندن بیری بوُلان شوشا شهرینه یوُل چکیلیأر.

یوُل سپتامبر آیینا چنلی تاماملانار.


اتیکتلر: شوشا