تۆرکمنیستان ینگ آیدیمچیلاری کنسرت بردی

تۆرکمنیستان ینگ آیدیمچیلار و تانسچیلار توُپاری تۆرکیأنینگ باش‌شهری آنکارادا کنسرت بردی. کنسرته کؤپ سانلی توُماشاچی و صونغات سؤیِر قاتناشدی

تۆرکمنیستان ینگ آیدیمچیلاری کنسرت بردی

تۆرکمنیستان ینگ آیدیمچیلار و تانسچیلار توُپاری تۆرکیأنینگ باش‌شهری آنکارادا کنسرت بردی.

کنسرته کؤپ سانلی توُماشاچی و صونغات سؤیِر قاتناشدی


اتیکتلر: تۆرکمنیستان , کنسرت