فتوگالری: تۆرکمنیستان‌دا باهار بایرامی

تۆرکمنیستان دا نوروز بایرامی دابارالی یاغدایدا قوتلاندی

تۆرکمنیستان‌دا نوروز

تۆرکمنیستان دا نوروز گۆنۆنده میللی باهار بایرامی گچیریلدی


اتیکتلر: تۆرکمنیستان , نوروز , باهار