ارمنیستان آسودا ایلاتا هوجوملرینی دوُوام اتدیریأر

ارمنیستان ینگ قشونی آذربایجان ینگ آسودا ایلاتینا هوجوم قورماغا دوُوام ادیأر.