Türkiyäniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrleriniň telefon diplomatiýasy

Iki ministriň arasynda yzygiderli aragatnaşygyň dowam etjekdigi mälim edildi

2096625
Türkiyäniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrleriniň telefon diplomatiýasy

Türkiyäniň Daşary işler ministri Hakan Fidan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. 

Telefon söhbetdeşliginde gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meseleler barada pikir alyşyldy. 

Energetika we raýat awiasiýa ugurlary başda bolmak bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarda berkidilmegi we halkara platformalarda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri ara alynyp maslahatlaşyldy. 

Iki ministriň arasynda yzygiderli aragatnaşygyň dowam etjekdigi mälim edildi.Degişli Habarlar