مسابقات قهرمانی دوچرخه سوای کوهستانی در سوئد

در سوئد، مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کوهستانی اروپا ترتیب می یابد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.euromtb.com مراجعه کنید.