دیدار کایهان ترکمن اوغلو رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ترکیه – ایران با وزیر خارجه ایران

هیئتی متشکل از کایهان ترکمن اوغلو رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ترکیه – ایران از حزب عدالت و توسعه، متین ارگون نماینده مجلس از حزب نیک، زحل کاراکوچ دورا از حزب جنبش ملی‌گرا، بنیامین بوزگییک از حزب عدالت و توسعه، دوغان بکین از حزب رفاه مجدد همراه با پروفسور دکتر حجابی قرلانقیچ سفیر ترکیه در تهران با عادل نجف زاده رئیس گروه دوستی ترکیه و ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تهران ایران و گفتگو دیدار کردند.

در این دیدار در خصوص روابط و همکاریهای فیمابین دو کشور بحث و گقتگو شد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان مردم شریف و مسلمان ترکیه اظهار داشت: ملت ترکیه جایگاه و سهم شایستهای در گسترش تمدن و فرهنگ اسلامی و اشاعه اخلاق و ارزشهای انسانی داشتهاند و امروز هم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین نقش موثر دارند.

وزیر خارجه ایران جایگاه ترکیه در سیاست همسایگی ایران را ویژه دانست و نقشآفرینی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند در ایجاد ثبات پایدار در منطقه غرب آسیا را کلیدی ارزیابی کرد.

امیرعبداللهیان ضمن تمجید از نقش گروههای دوستی پارلمانی دو کشور در ارتقای مناسبات دوجانبه، تقویت دیپلماسی پارلمانی و تعاملات مستمر نمایندگان مجالس دو کشور را در پیشبرد دیپلماسی رسمی حائز اهمیت توصیف کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور ایران به ترکیه و توافقات صورت گرفته در هشتمین نشست شورای عالی همکاری های دو کشور، روند مناسبات در حوزههای مختلف را رو به رشد ارزیابی کرد و اظهار داشت: اراده روسای جمهور دو کشور گسترش مناسبات به ویژه در بعد اقتصادی در راستای منافع مشترک دو ملت است.

کایهان ترکمن‌‌اوغلو نیز اظهار داشت: ایران همواره یاور مظلومان بوده و در تحولات اخیر غزه و فلسطین شاهد حمایت موثر دولت و ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین هستیم و این رویکرد از نظر ما درخور تقدیر و تشکر استوی تاکید کرد که برای کاهش تنش در منطقه توقف نسلکشی در غزه ضروری است.

ترکمن‌‌اوغلو در ادامه با اشاره به روند روبه رشد مناسبات اقتصادی و تجاری دوجانبه و توافقات انجام شده در نشست اخیر روسای جمهور دو کشور در آنکارا، بر حمایت پارلمان ترکیه از ارتقای مناسبات دو کشور، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای توافقات مشترک تاکید کرد.