واکنش سفیر ترکیه در واشنگتن به اظهارات جنجالی مقامات آمریکایی در مورد عملیات شاخه زیتون

واکنش سفیر ترکیه در واشنگتن به اظهارات جنجالی مقامات آمریکایی در مورد عملیات شاخه زیتون