انتقال تانکها و خودروهای زرهی از استان کوجاائلی ترکیه به منطقه مرزی ترکیه با سوریه

انتقال تانکها و خودروهای زرهی از استان کوجاائلی ترکیه به منطقه مرزی ترکیه با سوریه برای پاکسازی گروه تروریستی داعش از شهر جرابلس استان حلب در سوریه در چارچوب عملیات سپر فرات