حمله نیروهای اسرائیلی به فلسطینیان در دروازه دمشق

نیروهای اسرائیلی به فلسطینی‌ها در دروازه دمشق در قدس اشغالی حمله کردند. 

تصاویر نیروهای اسرائیلی در حال حمله به فلسطینیان در نزدیکی دروازه دمشق ضبط شد.

به گفته شاهدان عینی نیروهای اسرائیلی از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند و خبرنگارانی که در حال تهیه گزارش از حادثه بودند را بازداشت کردند.