حمله انتحاری به مسجدی در هرات

در حمله انتحاری ترتیب یافته به یک مسجد شیعیان در شهر هرات در غرب افغانستان دست کم 29 کشته شده و 64 نفر مجروح گردیدند. 

مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفت.