حمله هوایی به اردوگاه پناهندگان در سوریه

یک اردوگاه پناهندگان در استان ادلب در شمال سوریه از سوی هواپیماهای جنگی مورد هدف قرار گرفت.