17 امین جشنواره بین المللی رقص بودروم آغاز گردید

در این جشنواره که از سوی کلوب رقص بودروم ترتیب یافت، گروهای رقص کودکان نمایشات جالبی اجرا کردند.