سومین اجلاس تی آر تی وورلد روزهای 21 الی 22 اکتبر در استانبول برگزار میشود

سخنان مدیر کل تی آر تی در رابطه با اجلاس تی آر تی وورلد با تم "بحران جهانی شدن: ریسکها و فرصتها"