اخبار به‌روز و واقعی برای دستیابی به دنیایی عادلانه در تی آر تی فرانسوی

هم دنیایی عادلانه تر و هم اخباری واقعی تر امکان پذیر است. دنیایی که آرزوی دیدنش را داریم.