همایش بین المللی «تی‌‌آر‌‌تی ورلد» در استانبول آغاز شد

همایش بین المللی «تی‌‌آر‌‌تی ورلد» در استانبول آغاز شد.