واکسیناسیون کرونا در انگلستان آغاز شد

انگلستان گستره‌ترین واکسیناسیون تاریخ خود را آغاز کرد. 

واکسن ویروس کرونا ساخت مشترک فایزر - بیو اِن تِک به "مارگارت کنان" 90 ساله تزریق شد.