روزنامه نیویورک تایمز مشاهیر طرفدار فلسطین را هدف قرار می دهد