پاسداری از دموکراسی از سوی شهروندان ترک در پنسیلوانیا

شهروندان ترکیه که میتینگ دموکراسی و شهدا را از اکران عظیمی در مقابل محل زندگی رهبر سازمان تروریستی فتح الله گولن تماشا میکردند، اقدام برای ترور را مورد اعتراض قرار دادند.