پس از حمله هوایی روسیه به اوکراین، امدادگران به جستجو در آوار می‌پردازند