کشتی حامل غلات اوکراین با میانجیگری ترکیه از بندر اودسا به حرکت درآمد

اولین کشتی حامل غلات اوکراین، در چارچوب توافق‌نامه امضا شده با میانجیگری ترکیه بندر اودسا را ترک کرد