فیلم ضرب و شتم دو زن محجبه از سوی پلیس فرانسه

انتشار فیلم ضرب و شتم و مشت زدن پلیس فرانسه به دو زن محجبه در وسط جاده واکنش‌هایی را در پی داشت