رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان

نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجان رزمایش مشترکی در آذربایجان برگزار کردند

1915230
رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان

در رزمایش مشترک نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجان در جمهوری آذربایجان، تمرین ماموریت‌های شبانه انجام شد.

در بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آمده است که نیروهای مسلح، موفق شدند خودروها و نیروهای دشمن فرضی را منهدم کنند.

در این بیانیه خاطرنشان شد در این رزمایش که با هدف اطمینان از هماهنگی نیروها در طول جنگ، بهبود مدیریت و تبادل تجربیات انجام شده بود، سربازان مهارت بسیار بالایی از خود نشان دادند.خبرهای مرتبط