مصطفی شنتوپ: جهان به صدای دولت‌های ترکیه نیاز دارد

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه: جهان با مشکلات پیچیده‌ای چنان جنگ، ناآرامی‌های داخلی، موج‌های مهاجرت، تروریزم، کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست مواجه است

1847985
مصطفی شنتوپ: جهان به صدای دولت‌های ترکیه نیاز دارد

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد، جهان به صدای دولت‌های ترکیه نیاز دارد.

شنتوپ در یازدهمین نشست مجمع عمومی پارلمانی کشورهای ترک زبان که در شهر چولپان‌آتا با ریاست دوره‌ای تالانت مامیتوف رئیس پارلمان قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی کرد.

شنتوپ اظهار داشت، جهان با مشکلات پیچیده‌ای چنان جنگ، ناآرامی‌های داخلی، موج‌های مهاجرت، تروریزم، تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست مواجه است.

شنتوپ با تاکید بر اهمیت چند صدایی در حل مسایل منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت که برای غلبه بر تنگناها در نظام بین‌المللی به صدای دولت‌های ترکیه نیاز است.

شنتوپ با تاکید براینکه، از قدرت معنوی و مادی ناشی از اتحاد و اقدام مشترک آگاه هستیم، گفت، معتقدم که تقویت شبکه‌های حمل و نقل بین کشورهای ترک زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شنتوپ تصریح کرد، ما باید با گام‌هایی مانند کریدور مرکزی بین المللی شرق- غرب و خط ارتباطی آذربایجان- نخجوان با گذرگاه خزر، ارتباط نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشیم که این امر زمینه را برای ارتقای کشورهای ما به عنوان مراکز تجاری، حمل و نقل و تولید فراهم کرده و کشورهای ما را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد.

شنتوپ ضمن یدآوری اینکه، سال آینده مصادف با سالگردهای مهمی برای ترکیه و کشورهای ترک زبان است، افزود،

ما خوشحالیم که ترکیه در این نقطه عطف میزبان مجمع عمومی پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهد بود، زمانی که پانزدهمین سالگرد ترکپا و صدمین سالگرد جمهوری ترکیه را جشن خواهیم گرفت.خبرهای مرتبط