عملیات پلیس علیه قاچاقچیان مهاجر در وان

چهار مظنون به اتهام قاچاق مهاجران غیرقانونی در استان وان ترکیه دستگیر شدند

2153656
عملیات پلیس علیه قاچاقچیان مهاجر در وان

چهار نفر از 7 مظنونی که هفته گذشته در عملیات پلیس علیه قاچاقچیان مهاجران غیرقانونی در استان وان ترکیه بازداشت شده بودند، دستگیر شدند.

بنا به اعلام اداره پلیس وان، تلاش برای دستگیری قاچاقچیان مهاجران غیرقانونی همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط