2 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

2 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ  که در صدد رخنه به منطقه سپر فرات در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند

1379495
2 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

2 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ  که در صدد رخنه به منطقه سپر فرات در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، 2 تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب پ ک ک / ی پ گ که در تلاش رخنه به منطقه سپر فرات بودند، از سوی کماندوهای قهرمانمان از قدرت عمل ساقط شدند. برای تداوم بخشیدن به صلح و آرامش در منطقه، عملیاتهایمان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر براساس اطلاعیه وزارت کشور، در نتیجه فعالیتهای روش اقناع شعبه های اطلاعاتی امنیت و مبارزه با ترور استان آغری، رمضان گوچر با اسم رمز " تولهیلدان آزاد " به نیروهای امنیتی در ماردین تسلیم شد.

در اطلاعیه گفته شد، بدین ترتیب ظرف سال جاری شمار تروریستهایی که با روش اقناع تسلیم شده اند، به 63 نفر افزایش یافته است.خبرهای مرتبط