ترکیه ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا را بر عهده گرفت

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد، ترکیه ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را به مدت چهار ماه بر عهده گرفت

1340809
ترکیه ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا را بر عهده گرفت

ترکیه ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا را بر عهده گرفت. 

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد، ترکیه ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا را به مدت چهار ماه بر عهده گرفت. 

سدات اونال معاون وزیر امور خارجه ترکیه در مراسم افتتاح ریاست ادواری نشست همکاری امنیت اروپا که در 15 ژانویه 2020 در وین پایتخت اتریش ترتیب خواهد یافت، شرکت خواهد کرد. 

در این نشست که بر اهمیت اجلاس دیالوگ امنیتی و سهم ترکیه در طول ریاست ادواری بر این نشست تاکید می کند، اطلاعاتی در خصوص برنامه و اولویت های ترکیه در این دوره به اشتراک گذاشته خواهد شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط