گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه با همتای اندونزیایی اش

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ژوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی گفتگویی تلفنی انجام داد.

گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه با همتای اندونزیایی اش

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ژوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی گفتگویی تلفنی انجام داد.

بر اساس بیانیه صادره از اداره ارتباطات، اردوغان رئیس جمهور، به مناسبت عید قربان، با رئیس جمهور اندونزی گفتگویی تلفنی انجام داد.

در این دیدار اردوغان و ویدودو، به شکلی متقابل عید را به یکدیگر تبریک گفته اند.خبرهای مرتبط