پیشروی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه عفرین سوریه ادامه دارد

بهمراه روستا و کوه بافلیون عفرین، روستاهای خلیلو، سوغولجاک و آراندا از تروریستها پاکسازی شدند

پیشروی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه عفرین سوریه ادامه دارد

 

شمار تروریستهایی که در چهارچوب عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح ترکیه در منطقه عفرین از قدرت عمل ساقط شده اند، به 2612 نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه ستادکل نیروهای مسلح ترکیه، در عملیات زمینی و هوایی امروز 96 تن از منسوبین سازمان های تروریستی پ ک ک / کا ج کا / پ ی د – ی پ گ و داعش از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس گزارش خبرنگاران خبرگزاری آناتولی در منطقه، نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه در چهارچوب عملیات شاخه زیتون، روستای حاجی خلیل واقع در شرق قصبه راجو در شمالشرقی عفرین را از دست سازمانهای تروریستی ی پ گ / پ ک ک  و داعش نجات دادند.

از سوی دیگر بهمراه روستا و کوه بافلیون عفرین، روستاهای خلیلو، سوغولجاک و آراندا از تروریستها پاکسازی شدند.

نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه از آغاز عملیات بدین کنترل 134 نقطه را که شامل مرکز 3 قصبه، 102 روستا، 6 آبادی و 22 تپه و یا کوه استراتژیک منجمله یک پایگاه متعلق به ی پ گ / پ ک ک می باشد، در دست گرفتند.

در بیانیه ستادکل نیروهای مسلح ترکیه گفته شد، عملیاتهای زمینی و هوایی در چهارچوب عملیات شاخه زیتون ادامه دارد.خبرهای مرتبط