معاون نخست وزیر ترکیه: به آتش کشیدن ساختمان در فرانسه را محکوم میکنیم

معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت ترکیه، به آتش کشیدن ساختمانی در فرانسه را محکوم کرد.

معاون نخست وزیر ترکیه: به آتش کشیدن ساختمان در فرانسه را محکوم میکنیم

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی حکومت، به آتش کشیدن ساختمانی در فرانسه را که منجر به مرگ 5 تن منجمله 3 ترک شده است، محکوم کرد.

بکیر بوزداغ در سخنانش پس از اجلاس هیئت وزرا، از مسئولان فرانسوی دعوت به مجازات مسئولان حادثه نمود.

وی در رابطه با همه پرسی غیر قانونی هفته گذشته در اداره منطقه ای کرد شمال عراق نیز تاکید کرد که ترکیه با عقلی سلیم حرکت کرده و در همکاری با ایران و عراق خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی گفت: "در گامهایی که در رابطه با اداره منطقه ای کرد شمال عراق بر میداریم،مناسب بودن با حقوق بین المللی و همچنین منافع ملت ترک را در نظر میگیریم.تا زمانی که از اشتباه خود منصرف گردند، همکاری با آنها مورد بحث نخواهد بود. گامهایی که از این پس خواهیم برداشت را اعلام نخواهیم کرد."خبرهای مرتبط